E-mail küldése
Utolsó frissítés:
2011. 03. 22.
Letöltések
 

Magyar szakemberek, közel 300 éve ostromolják a kormányokat a Duna és a Tisza összekapcsolásának követelésével. Az eddigi 13 kísérlet megbukott az érdekellentéteken, és a kormányok rövid távban gondolkodó politikáján. Az elmúlt évszázadokban, elsősorban, a hajózás, áruszállítás megindításának szükségessége indokolta a csatorna megépítését, ma, sokkal erősebb érvek! Többek között a XX-XXI. század, a globalizált világ környezetkárosító kihívásai, és az európai együttműködés erősítésének közös érdekei követelik meg, a Duna és a Tisza természetes erőforrásainak hasznosítását.
Melyek ezek:

- a Duna-Tisza között elterülő homokhátság, vízben szegény, a klímaváltozás hatása miatt, a sivatagosodás veszélyének kitett régióban, az életfeltételek megvédése, a gazdasági tevékenység javítása,
- a csatorna vízellátása lehetővé teszi az öntözéses gazdálkodás kiterjesztését, ami számottevő termelési többlettel, és a gazdasági szerkezetváltás következtében, jelentős munkahely-teremtéssel jár együtt (Kert-Magyarország koncepció),

- a Tisza összekapcsolása a Dunával, a hajózás újra indításával, végre átjárás valósítható meg, az ország hajózható vizei között, nagytömegű árufélék raktározása, olcsó szállítása valósulhat meg, és európai logisztikai rendszer működtetése is lehetővé válik,

- a két csatorna bázisa, kiindulópontja lesz a régió megújulásának, átalakulásának, felpezsdíti majd a befektetői kedvet, raktárak, szállodák, vendéglátóhelyek épülnek. Vízi sportélet és turizmus fejlődik ki a csatorna mentén,

- az ország, az Alföld, ezen belül a megye lakossága, történelmi mértékű tettnek tekinti majd a csatorna megépítését, ami feltétlenül erősíteni fogja a jövőbe vetett hitet, és bizalmat, mert megmutatja, hogy merre van a gazdasági válságból kivezető út,

- különösen kedvezőnek tartjuk, hogy a projekt megvalósításához szükséges, tekintélyesnek nevezhető összegek - jó esély van rá - nem terhelik majd a magyar költségvetést. A magyar EU elnökség növekvő szerepe, és az EU új fejlesztési terve összeállításának előttünk álló szakasza, reményt nyújt arra, hogy a DTCS és Homokhátság projekt, ennek a tervnek, szerves része lesz.

Felismerve azt a tényt, hogy a klímaváltozás hátrányait már évek óta elszenvedő Homokhátság térségben, együtt van jó föld, munkaerő, szakértelem, -azaz termelési kultúra- napfény, de hiányzik a víz., A csatornák megépítésével azonban, az öntöző víz, bőségesen pótolható, és a felmelegedés káros hatásától a vidék megvédhető. Ezért erősödött fel a társadalomban, a civil szervezetekben, megbeszéléseken, konferenciákon a Duna-Tisza Csatorna szükségességének hangoztatása. E közben, - mintegy igazolásul - technikusok, mérnökök, tudósok, akadémikusok, támogató szakemberek részvételével megszületett egy tartalmas, minden összefüggést számításba vevő, új koncepcióra épülő dokumentum, ami biztos alapja lehet:
- egy végleges "Megvalósíthatósági tanulmány, "Feasibility study" gyors elkészítésének,
- a jelenleg elkészült dolgozatban szereplő dokumentumok, tervek alkalmasak széleskörű szakmai vitára, valamint annak eldöntésére, hogy a fejlesztés a megye lakósainak, vállalkozóinak, vezetőinek, a mindenkori kormányzat támogatásának megszerzésével a projekt építése megkezdődjön.

Magasan kell értékelnünk azt a tényt, hogy a magyar EU elnökség idejére elkészül egy olyan magyar nemzeti érdekeket szolgáló, és egyúttal az európai törekvésekkel is egybevágó, nagy jelentőségű projekt, ami - határozott képviselet esetén - EU pénz-támogatásával, külön keretből, pár év alatt, megvalósítható.

A pályázatot a következő alapelvre kell építeni: "Európai kísérleti munka-projekt" megvalósítása, a globális klímaváltozás káros hatásának elhárítására Magyarországon, a Duna-Tisza közötti un. Homokhátság vízellátása útján.

Az alkotó csoport, e cél teljesítésére hozta létre a DTCS Zrt-ét. A DTCS Zrt 5 millió forintos alap tőkéje mellett, az a szellemi apport a tulajdona, amely képes a végleges tanulmányt, Magyarország számára legkedvezőbb időre, (EU-elnökség) elkészíteni.

A Zrt legfőbb célja: a megvalósíthatósági tanulmány kidolgozása, az EU pályázat írásának koordinálása, a projekt megvalósítása, és az üzemeltetés. A Zrt, a cél eléréséhez vezető utat, több, egymásra épülő, ciklusra osztja.

A Zrt, előkészített projektével, mentesíti az államot a költséges és időigényes előkészítő munka alól, és készen nyújtja át a jelentékeny magyar érdekeket kifejező és szolgáló projekt dokumentumait, ami mindenben megfelel az EU, és a haladás követelményeinek, s ezért mindennél inkább esélyes, az EU pénzügyi támogatásának elnyerésére, és a projekt sikeres megvalósítására.

Helyszínrajz megtekintése (.pdf)

Az előzetes anyagunk:

- minden vonatkozásban kielégíti az NFT-ben meghatározott követelményeket, teljesíti annak mind a vertikális, mind a horizontális célkitűzéseit. Ezek:
vízellátás - az életfeltétel- biztosítása
a vízi út -a Duna Tisza között-, valamint az öntőző csatorna létrehozása
területfejlesztés (új 20 kW-s elektromos hálózat, hírközlő lánc létesítése, stb.)
a tanyák bekapcsolása az új rendszerekbe
munkahelyteremtés hosszú távon
előzetes számításaink szerint minimálisan 350 000-400 000 új munkahely létrehozásával számol, valamint a hajóforgalom 5 éven belül eléri az 5 millió tonna/év forgalmat
a projekt technikai megoldásai a XXI. század szintjének felelnek meg, valamint a szakminisztériumokkal történt egyeztetések szerint tartalmazzák a 20-25 éves fejlesztés lehetőségeit

- további feladatunknak tekintjük, hogy:
az elvándorlást az érintett megyék területéről megszüntessük
az országos érdekeknek megfelelően a megyék vezetésével, a településeken önszerveződések jöjjenek létre a termeléstechnológiától az értékesítésig integrált tevékenységet hozzanak létre önerőből
a települések önkormányzatai, önszerveződési csoportjai együttesen gondolják át újra fejlesztési terveiket, elgondolásaikat, igényeiket juttassák el a DTCS Zrt. vezetéséhez, hogy azok a Végleges Megvalósíthatósági Tanulmányba beépüljenek, annak szerves részévé váljanak
az öntőző csatornán 100-200 tonnás teherbírású úszó egységekkel a fuvarozás költségeit csökkentsük, a teljes nyomvonalon az úgynevezett "kofajáratok" beinduljanak
az érintett megyék területén meglévő tűzi-víz szivattyú állomások összekötése az öntöző rendszerekkel. (Megj.: megyei szinteken - megyénként - több milliárdos beruházási költség megtakarítást eredményezne.)

Budapest, 2009. április 3.

   
 
Ugrás a kezdőoldalra E-mail küldése Készítette: InnoWeb Studio Szolnok